– ساخت ونصب انواع اسکلت های سنگین فلزی صنعتی منطبق بر استاندارد جهانی نظیر اسکلت فلزی سالنهای  کارخانجات و تاسیسات نفتی و پالایشکاه ها، پل های فلزی و انواع سوله.
– ساخت ونصب اسکلت های فلزی جوشی یا پیچ و مهره ای و برجهای بلند مرتبه
– حفاری در زمینهای مختلف در تمام نقاط کشور با دستگاه های حفاری روتاری ودستگاه بیل حفاری ( گراپ )
– ساخت و نصب انواع دکل های فشار قوی
– ساخت انواع قالب های سنگین و تخصصی فلزی منطبق با نیازمندی کارفرما